Ubytovací poriadok

Penzión RaMi Vám ponúka kvalitné ubytovanie a služby spolu s príjemným prostredím, preto Vás prosíme o dodržiavanie nasledovného ubytovacieho poriadku.

 • V deň príchodu sa môžete ubytovať od 12:00 hod.
 • V deň odchodu Vás prosíme o uvoľnenie izby do 10:00 hod.
 • Lyže, lyžiarky, snowboardy a pod. je zakázané nosiť a odkladať na izbách. Odkladajte ich do lyžiarne, vedľa recepcie. Lyžiareň sa uzamyká.
 • Prosíme Vás, aby ste dodržiavali nočný kľud od 22:30 do 07:00 hod. Ďakujeme.
 • V priestoroch penziónu (aj na izbách) je zakázané fajčiť. Fajčiť je povolené iba v reštaurácii mimo času obeda. V prípade porušenia nás prinútite k uplatneniu sankcie vo výške 34,- EUR.
 • Jedáleň je Vám k dispozícií od 8:00 do 23:00 hod.
 • Pre hostí s polpenziou sa raňajky podávajú od 8:00 – 10:00, ďalšie jedlá sa vydávajú počas celého dňa.
 • Každá izba má pridelené jedno parkovacie miesto.
 • Závady na izbe (chýbajúci inventár /TV, rádiobudík, telefón/, poškodené zariadenie a pod.), prosíme, hláste na recepcii ihneď po ubytovaní, inak nebudú uznané.
 • Na izbách je zákaz používania varičov, ohrievačov a podobných elektrospotrebičov.
 • Súčasťou ubytovacieho poriadku sú Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú Vám dostupné na stránke www.michalik.sk, priamo na recepcii a izbách penziónu.

Ubytovací poriadok a Všeobecné zmluvné podmienky si riadne prečítajte, pokiaľ niečomu nebudete rozumieť, recepčná služba Vám príslušnú časť podrobne vysvetlí.

Ubytovací poriadok je záväzný, v prípade jeho porušenia Vás požiadame o ukončenie pobytu bez náhrady.

Prajeme Vám príjemný pobyt, kolektív penziónu RaMi